Meerderheid van consumenten wil ‘ontspullen’ volgens ING onderzoek uit 2016.

Meerderheid van consumenten wil ‘ontspullen’

Amsterdam, 20 april 2016

Consument en economie

Teveel spullen in huis. Meer dan de helft van alle consumenten (52%) heeft er last van. Zij willen graag ‘ontspullen’. De voornaamste reden is niet de extra ruimte die dit oplevert. Met een leger huis hopen mensen vooral een rustiger gevoel in hun hoofd te krijgen. Ruim 40% verwacht over vijf jaar ook echt minder spullen te hebben dan nu. Maar gaat dit lukken? Het verleden belooft niet veel goeds. De groep die nu meer spullen in huis heeft dan vijf jaar terug (44%) is flink groter dan de groep met minder spullen (26%), zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Misschien dat de aanstaande Koningsdag kan helpen de grote wens tot ‘ontspullen’ te realiseren?

Meerderheid wil graag ‘ontspullen’

Teveel spullen in huis. Meer dan de helft van de respondenten (52%) op de ING Vraag van Vandaag heeft er last van. Vooral veel ouderen willen eigenlijk minder spullen in huis hebben dan ze nu hebben. Maar ook onder twintigers en dertigers zijn er velen die willen ‘ontspullen’. Slechts één op de negen respondenten (11%) geeft aan juist méér spullen in huis te willen hebben. Dat er zoveel mensen willen ‘ontspullen’ staat enigszins haaks op de (micro)economische theorie. Het ‘meer is beter’ – principe gaat er vanuit dat het kopen van meer goederen ook meer ‘nut’ oplevert. Weliswaar neemt het ‘nut’ per goed meestal af wanneer er meer van wordt gekocht (de eerste set wijnglazen die je koopt zijn ‘nuttiger’ dan de tiende set), maar dit nut wordt meestal niet negatief. Dat principe lijkt bij ‘spullen in huis’ dus op een gegeven moment niet meer op te gaan.

Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd

Een rustig en opgeruimd gevoel is verreweg de belangrijkste reden om het aantal spullen in huis terug te dringen. Deze reden wordt veel vaker genoemd dan de meer praktische redenen, zoals extra ruimte of minder hoeven schoon te maken. Twee op de drie mannen (66%) en bijna driekwart (73%) van de vrouwen die willen ‘ontspullen’ hebben dit motief.

Afgelopen jaren weinig sprake van ‘ontspullen’

Er is dus een grote wens om het aantal spullen in huis terug te dringen. Maar gaat het ook echt lukken? Ruim veertig procent denkt van wel. Eén op de zes verwacht over vijf jaar zelfs ‘veel minder’ spullen te hebben dan nu. Toch is het maar de vraag of deze verwachtingen zullen uitkomen. Op dit moment zijn mensen in ieder geval nog niet aan het ontspullen: 44% moet constateren nu méér spullen te hebben dan vijf jaar terug. Slechts 26% heeft minder spullen dan destijds.

Uitgaven aan duurzame consumptiegoederen vrijwel stabiel

Ook uit officiële statistieken is niet af te leiden dat consumenten massaal aan het ‘ontspullen’ zijn. Consumenten geven al jarenlang zo’n 16 tot 20% van hun beschikbaar inkomen uit aan ‘duurzame goederen’. Dat is ruim één van elke zes euro’s die de huishoudportemonnee binnenkomen. Tussen 2009 en 2013 nam de consumptie van duurzame goederen weliswaar iets af, maar dit lijkt meer te maken te hebben met de conjuncturele ontwikkelingen dan met een trend om te ‘ontspullen’. Als gevolg van de economische crisis gebruikten consumenten een groter deel van hun inkomen om te sparen of schulden af te lossen. Hierdoor daalde het aandeel van het inkomen dat zij uitgeven aan spullen licht, van bijna 20% in 2009 tot 17% nu.

Gemiddeld huishouden bezit voor 22 duizend euro aan ‘spullen’.

Nederlandse huishoudens bezaten eind 2014 met zijn allen zo’n 166 miljard euro aan duurzame consumptiegoederen. Dit is gemiddeld 22 duizend euro aan ‘spullen’ per huishouden. Om hoeveel spullen het hierbij gaat is helaas niet bekend. Wel is bekend hoe de waarde zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het verleden. Ten opzichte van tien jaar terug zijn de totale bezittingen vrijwel gelijk gebleven. Vooral de waarde van auto’s en woninginrichting is nu lager dan toen. Mede als gevolg van de crisis kochten consumenten de laatste jaren minder (nieuwe) auto’s en gaven zij minder uit aan nieuwe meubels en woninginrichting. De auto’s en meubels die Nederlanders bezitten zijn zo gemiddeld ouder en daarmee minder waard. De waarde van huishoudelijke apparaten, zoals audio- en video-apparatuur en andere elektronische apparaten, is juist flink toegenomen.

Lees de publicaties van het ING Economisch Bureau over consument en economie.

Source: Meerderheid van consumenten wil ‘ontspullen’

Geef een reactie