Over LostEnergy

Er zijn meer dan 300.000 voorwerpen in een gemiddelde woning, waarvan 80% nauwelijks tot niet gebruikt wordt. Elk item dat niet gebruikt wordt, heeft energie gekost om het te maken. Verloren energie, die we met dit project zichtbaar willen maken. De hoeveelheid spullen op deze pagina laat de omvang zien van ons (impulsieve) koopgedrag die de standaard is in onze hedendaagse samenleving.

Kunstproject

LostEnergy is een kunstproject over (on)misbare spullen en de energie die het kost om deze te maken en die verloren gaat als ze niet gebruikt worden. Iedereen kent het wel, dat je iets koopt wat je niet echt nodig hebt, wat je eigenlijk niet gebruikt en waarvan je eigenlijk een beetje spijt hebt. Als je zelf zo’n aankoop doet haal je daar over het algemeen je schouders over op, het is niet echt handig maar het gaat ook maar om één dingetje, dus ja, ach. Maar als je al dit soort aankopen uit jouw straat of wijk bij elkaar ziet dan begint de hoeveelheid aardig op te lopen. En vertellen alle individuele gevallen samen een ander verhaal. Het verhaal over de grote hoeveelheid spullen die we nodig denken te hebben en welke invloed dat heeft op de wereld in de vorm van grondstoffen, energie om het te maken, te transporteren en het afval dat het oplevert.

LostEnergy gaat over bewustwording van wat we allemaal kopen en niet gebruiken. Met LostEnergy willen we consumenten aanzetten tot bewuster koopgedrag en daarmee de hoeveelheid verloren energie verminderen. Indirect gaat het ook over ‘goede’ en ‘slechte’ spullen. Bestaan die? En heeft dat te maken met hoe vaak je iets gebruikt, of het goed ontworpen is en wat de kwaliteit ervan is. En hoe verhoudt zich dat tot de hoeveelheid energie die het kost om iets te maken. Zijn er uit een onderzoek als dit conclusies te trekken?

LostEnergy is onderdeel van de groepstentoonstelling Lost Energy. Met deze tentoonstelling onderzoekt Tetem samen met Provincie OverijsselUniversiteit Twente en de kunstenaars Elise Leusink, Reinier Kranendonk en Kunstconstructie welke bijdrage kunst en ontwerp kunnen leveren aan de inbedding van energie-innovaties in de samenleving. De tentoonstelling sluit aan op Tetem’s programmalijn Driving Technology.

Energietransitie

Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk voor onze samenleving. Energie-innovaties dragen bij aan duurzame economische groei, het verminderen van CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. De praktijk laat echter zien dat er een grote kloof ligt tussen onderzoek en toepassing. Een veelheid aan energie-innovaties ligt op de plank te wachten op een toepassing. Hoe zou de Provincie Overijssel in 2050 energieneutraal kunnen worden en hoe neem je het publiek hierin mee?

Elektriciteit is onzichtbaar en dat maakt het waarschijnlijk zo lastig om het verbruik ervan omlaag te schroeven. De slimme meter laat dan wel het gebruik zien, maar het blijven abstracte getallen. Hoeveel is dat eigenlijk, een kilowattuur of een joule? Met de machine die Elise Leusink bouwt kun je dit aan den lijve ondervinden en ga je beseffen hoeveel deze energie eenheden letterlijk aan menselijke arbeid kosten. Reinier Kranendonk is geïntrigeerd door de verslaving van consumenten aan elektriciteit en dus ook aan elektrisch aangedreven vermaak. Reinier bouwt voor Lost Energy een nieuwe installatie voor de eigentijdse ‘doe-kermis’ Karnieland, waarmee bezoekers ervaren hoe hun eigen lichaamsenergie ingezet kan worden als aandrijving voor een bijzondere kermisattractie. Kunstconstructie (Françoise Braun en Casper Teijgeler) maakt tijdens de tentoonstelling de hoeveelheid aan ongebruikte spullen zichtbaar die in de twee maanden daarvoor, zowel live als digitaal, zijn opgehaald. Van dit onderzoek naar deze verloren energie wordt tevens een registratie getoond.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Enschede, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Universiteit Twente.

Meer informatie :
https://www.tetem.nl/portfolio/lost-energy/

Geef een reactie